• Home
  • Artikler og Publikationer

IWGIAs dansksprogede artikler og publikationer. 

Dansk kommunikationsmedarbejder: Helle Løvstø Severinsen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Afrika på agendaen

Det er ikke muligt at sætte et præcist tal på hvor mange oprindelige folk der befinder sig i Afrika, men i 2013 vurderedes tallet at ligge på omkring 50 millioner. Alligevel bliver oprindelige folk langt oftere associeret med Sydamerika, Asien, Australien og Nordamerika. I denne samling af (primært) dansksproget materiale sætter vi fokus på den enorme diversitet, der kendetegner oprindelige folk i Afrika. Vi beretter om den underprivilegerede situation de befinder sig i inden for områder såsom uddannelse og sundhed, og om de mange tilfælde af, at grupper af oprindelige folk i Afrika bliver forvist fra hus og hjem uden deres accept, for at deres respektive regeringer samt private virksomheder kan udnytte naturresurserne fra de oprindelige folks traditionelle og retmæssige landområder. Vi opdaterer løbende med flere artikler.

By Mysid - Drawn by Mysid in CorelDraw, based on a GIF uploaded on en-wiki by Skafis on March 5, 2006., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5566983
Denne artikel omhandler det oprindelige nordafrikanske amazighfolk, der tæller tæt på 40 millioner og har været udsat for gentagende koloniseringer siden de etablerede sig i området omkring år 1000 f.v.t. Der berettes om den omfattende arabiske assimilering som amazighfolket har været udsat for, samt de fremskridt de har tilkæmpet sig, i anerkendelsen af deres rettigheder. Artiklen fokuserer primært på Marokko, hvor antallet af amazigh er højest, og hvor den aktivistiske amazighbevægelse har vokset sig særligt stærk.
Engelsksproget publikation skrevet i anledning af arbejdsgruppens 20-års jubilæum.
Artikel, der beskriver hvordan oprindelige folk i Afrika fordrives under påskud om naturbevarelse og biodiversitetsbeskyttelse.

Retten til jord

Oprindelige folk udgør 6% af verdens befolkning, men bebor mere end en fjerdel af landområderne. Det er tankevækkende og i øvrigt værd at vide, at det tilmed er på de mest biodiverse områder. Det er fordi mange oprindelige folk lever bæredygtigt med deres miljø. De er afhængige af naturressourcerne og passer derfor på dem.

Men i en verden på stadig jagt efter fossile brændsler og i stigende grad efter mineraler og sjældne jordarter til den grønne omstilling og batterier til vores elbiler, er naturen under pres. Og dermed oprindelige folks jord. Det er mere reglen end undtagelsen, at der ikke er udstedt skøder og derfor kommer oprindelige folk i klemme, når gravemaskinerne og vindmøllerne rykker ind.

Men selv uden skøder har oprindelige folk ret til deres jord, denne ret er sikret i FNs Deklaration for Oprindelige Folks Rettigheder, The Declaration for the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP. Både her og i ILOs 169-konvention er det beskrevet, at oprindeglige folk har ret til at blive hørt forud for intervention på deres jord, den såkaldte ret til fri, forudgående og informeret samtykke, Free, Prior, and Informed Consent, FPIC.

1. FPIC
Loading...
2. Oprindelige folks brug af skoven
Loading...
3. Når man bliver lukket ude af skoven
Loading...
4. Holistisk levevis
Loading...

Andre artikler:

Artikel om den malaysiske akvtivist for oprindelige folk Jenifer Lasimbangs deltagelse ved People Power Conference.
Analyse af FNs specialrapportør for Oprindelige Folk Francisco Calis rapport om menneskerettighedsfordelene for inuit i Danmark og Kalaallit Nunaat
IWGIA har produceret en række danske publikationer. Der er dog ingen nye publikationer på dansk. 
Klik videre til:

STAY CONNECTED

About IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - is a global human rights organisation dedicated to promoting and defending Indigenous Peoples’ rights. Read more.

For media inquiries click here

Indigenous World

IWGIA's global report, the Indigenous World, provides an update of the current situation for Indigenous Peoples worldwide. Read The Indigenous World.

Subscribe to our newsletter

Contact IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3rd floor
DK 1422 Copenhagen
Denmark
Phone: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Report possible misconduct, fraud, or corruption

 instagram social icon facebook_social_icon.png   youtuble_logo_icon.png  linkedin_social_icon.png twitter-x-icon.png 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand