Att kräva livet åter - Ursprungsfolkens kamp för sin miljö och kultur

Publisher: Förlagsforeningen Agora / IWGIA-Lundagruppen för ursprungsfolk
Author: Red. Ulf Johansson Dahre
Number of pages: 165
Publication language: Swedish
Financially supported by: SIDA
Release year: 1997

Tags: Swedish

Den här artikelsamlingen bygger på en foredragsserie om ursprungsfolk och miljöfrågor som "IWGIA-Lundagruppen för ursprungsfolk", anordnade i Lund under 1995 och våren 1996. Föredragsserien var ett försök att uppmärksamma och diskutera en allvarlig och ofta förbisedd miljökonflikt i många delar av världen. Inspirerad av det mottagande som föredragen fick och den entusiasm som föredragshållarna och författarna visade infor ämnet, ansågs det värt att dokwnentera debatten och de intressanta spörsmål som togs upp.

Download publication

STAY CONNECTED

About IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - is a global human rights organisation dedicated to promoting, protecting and defending indigenous peoples’ rights. Read more.

Indigenous World

IWGIA's global report, the Indigenous World, provides an update of the current situation for indigenous peoples worldwide. Read The Indigenous World.

Subscribe to our newsletter

Contact IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3rd floor
DK 1422 Copenhagen
Denmark
Phone: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Report possible misconduct, fraud, or corruption

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand