• Hjem
  • Nyheder
  • Erklæringen for oprindelige folks rettigheder fylder 10 år

Erklæringen for oprindelige folks rettigheder fylder 10 år

PRESSEMEDDELELSE: På 10-årsdagen for vedtagelsen af FN-erklæringen for oprindelige folks rettigheder er verdens 370 millioner oprindelige folk fortsat presset af stater og virksomheder. Danmark er stadig forbilledlig, når det gælder respekt for oprindelige folks rettigheder.

Onsdag 13. september 2017 fylder FN-erklæringen for oprindelige folks rettigheder 10 år. Den blev vedtaget af FN’s Generalforsamling for ti år siden med opbakning fra 144 lande. Det tal er siden steget, men realiseringen af erklæringen halter slemt bagefter, hvis man spørger Julie Koch, direktør for ngo’en for oprindelige folk IWGIA.

Oprindelige folk under pres

Julie Koch er netop vendt hjem fra et besøg i Nepal, der huser omkring 10 millioner oprindelige folk. Her oplevede hun, hvordan oprindelige folk bliver krænket af staten:

”I Kathmandu-dalen kæmper oprindelige folk mod statens store infrastrukturprojekter, der rammer deres huse og jord. De protesterer og kræver at blive hørt og kompenseret, når for eksempel en ny vej anlægges og ramler ind i hele deres livsgrundlag,” siger Julie Koch.

Historien er ikke enestående for Nepal: I lande som Tanzania, Kenya, Brasilien, USA, Filippinerne og Indien har oprindelige folk trange kår. De bliver tvunget fra deres landsbyer og jord, der har tilhørt dem i generationer, når virksomheder, militær og stater overtager deres jord uden høring og erstatning.

I 2017 er 127 mennesker indtil nu blevet dræbt at forsvare deres ret til jord og naturressourcer – og halvdelen af dem er oprindelige folk.

”Der sker lige nu en alarmerende stigning i forfølgelse og drab af oprindelige folk. Derfor er 10-årsdagen for erklæringen for oprindelige folks rettigheder en god anledning til at minde om, hvad vi lovede hinanden i FN for 10 år siden,” siger Julie Koch.

Danmarks og Grønlands samarbejde er en milepæl

Mens oprindelige folks rettigheder bliver ignoreret af mange stater og virksomheder, er Danmark et af få lande, der prioriterer oprindelige folks rettigheder højt. Både når det gælder Danmarks kandidatur til FN’s menneskerettighedsråd og i internationalt samarbejde.

”Vi har alle en interesse i, at erklæringen bliver respekteret. Derfor er og bliver oprindelige folks rettigheder en vigtig sag for Danmark at rejse i forhold til det danske kandidatur til FN's Menneskerettighedsråd,” udtaler udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Samarbejdet mellem Danmark og Grønland omkring det grønlandske selvstyre står som en historisk milepæl og er stadig en kilde til inspiration for mange af verdens oprindelige folk. Og for udviklingsministeren er det også den historie, der gør, at Danmark har særlig interesse i og viden om at beskytte oprindelige folk og deres rettigheder.

Danmark var blandt de mest aktive lande i at få den endelige vedtagelse af erklæringen i 2007 til at lykkes efter flere årtiers forhandlinger.

”Vi må holde fast i det, som vi nåede for 10 år siden,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Danmark kæmper videre for oprindelige folks rettigheder under kandidaturet til FN’s Menneskerettighedsråd. Det samme gør IWGIA, der siden 1968 har støttet oprindelige folk verden over.

//

KORT OM FN Erklæringen for oprindelige folks rettigheder

Den 13. september 2007 vedtog FN’s Generalforsamling Erklæringen om Oprindelige Folks Rettigheder. Kun Canada, Australien, New Zealand og USA stemte imod, mens 144 stater stemte for. FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder er et resultat af et enestående forhandlingsforløb mellem stater og oprindelige folk. Erklæringen anerkender oprindelige folks basale menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Blandt disse er retten til selvbestemmelse, kollektiv jordrettigheder samt kontrol over deres jord og naturressourcer.

Om IWGIA

IWGIA er en international menneskerettighedsorganisation, der med hovedsæde i København arbejder for oprindelige folks rettigheder. I snart 50 år har IWGIA dokumenteret og talt for oprindelige folks rettigheder i både lokale, regionale og internationale sammenhænge. IWGIA har observatørstatus i Arktisk Råd, Den Grønne Klimafond og Den Afrikanske Kommission for Menneskerettigheder og Oprindelige Folks Rettigheder. Hvert år udgiver IWGIA med støtte fra blandt andre Danida en statusrapport om oprindelige folks rettigheder.


YDERLIGERE SPØRGSMÅL

For yderligere oplysninger eller interview, kontakt Julie Koch, direktør for IWGIA, telefon +45 6116 7788
eller kommunikations- og pressemedarbejder Maria Bierbaum Oehlenschläger, IWGIA, telefon +45 3153 3016.

Om IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - er en global menneskerettigheds-organisation, der er dedikeret til at fremme, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder.

Indigenous World

IWGIA's globale rapport, the Indigenous World, giver et overblik over situationen for oprindelige folk i hele verden. Download her.

Kontakt IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3. sal
DK 1422 København 
Danmark
Telefon: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Information: Vi bruger cookies og tilsvarende teknologier

Læs mere

Jeg accepterer