• Hjem
  • International dag for verdens oprindelige folk – hvad er deres største udfordringer?

International dag for verdens oprindelige folk – hvad er deres største udfordringer?

Fredag den 9. august, er det FN’s internationale dag for oprindelige folk. Dagen er en markering og fejring af de betydelige fremskridt, der er sket for verdens cirka 370 millioner oprindelige folk.

IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) har promoveret, beskyttet og forsvaret oprindelige folks rettigheder siden 1968, og i løbet af de sidste 30 år, har vi set bemærkelsesværdige fremskridt i anerkendelsen af deres rettigheder. En af milepælene er vedtagelsen af FN- erklæringen om oprindelige folks rettigheder af FN’s Generalforsamling i 2007 og etableringen af internationale og regionale menneskerettighedsmekanismer med mandat til at holde øje med implementeringen af oprindelige folks rettigheder.

Desværre er den 9. august også en anledning til at fremhæve den diskrimination og intimidering af oprindelige folk, som de fortsat oplever i hverdagen. Meget af den lovgivning som er vedtaget internationalt for at beskytte oprindelige folk er enten ikke korrekt eller fuldt implementeret i nationale lovgivninger.

Oprindelige folk er en del af klimaløsningen

Oprindelige folk kontrollerer cirka 50 procent af jordens landmasse, men juridisk set har de kun jordrettighederne til 10 procent af den. Der er dog en stigende anerkendelse blandt forskere og beslutningstagere om, at skove under oprindelige folks kontrol er mindre udsatte for afskovning og at oprindelige folk besidder en værdifuld viden om naturen, der kan understøtte en bæredygtig omstilling.

”Anerkendelsen af oprindelige folks jordrettigheder og brug af deres unikke viden om naturen er af afgørende betydning for, at vi kan mindske eller helt forhindre klimaforandringens ødelæggende konsekvenser” siger IWGIA’s direktør Julie Koch.

Truslen fra vores stigende forbrug

Den stigende efterspørgsel på naturressourcer er en af de største trusler mod oprindelige folk, da mange lever i natur- og ressourcerige områder. I stater og virksomheders jagt på udvikling og profit ser de desværre alt for ofte bort fra de oprindelige folks rettigheder til deres levesteder.

I Indien foregår der lige nu et klassisk eksempel på denne udvikling. Her bliver omkring otte millioner menneskers jordrettigheder i skovområder systematisk undermineret, og de står til at blive tvangsforflyttet fra deres skovhjem i denne måned, hvis en dom effektueres. Dette sker til trods for, at deres særlige rettigheder til jorden er indskrevet i landets Forest Rights Act, som blev vedtaget i 2006.

”Det nuværende pres på oprindelige folks jord- og naturressourcer er hidtil uset i vores over 50 år lange historie med at forsvare og beskytte oprindelige folks rettigheder” fortæller IWGIA’s direktør Julie Koch.

Oprindelige folk i skudlinjen

Nylige rapporter af FN-eksperter og menneskerettighedsorganisationer dokumenterer en alarmerende stigning i fysiske angreb og kriminalisering af oprindelige folk, når de forsvarer rettighederne til deres levesteder. I 2017 blev rekordhøje 400 miljø- og menneskerettighedsforkæmpere dræbt, heraf var cirka halvdelen oprindelige folk som blev dræbt, mens de forsvarede deres rettigheder.

Uheldigvis ser denne udvikling blot ud til at fortsætte. I Front Line Defenders årsrapport fra 2018 dokumenterer organisationen, at 321 menneskerettighedsforkæmpere blev dræbt sidste år, og at cirka 77 procent af disse var personer som kæmpede for oprindelige folks-, jord- og/eller miljørettigheder.

”Hver dag risikerer oprindelige folk livet i forsvaret for deres samfunds basale rettigheder. Stater og virksomheder bruger dagligt voldelige metoder til at skræmme og endda dræbe forkæmpere for oprindelige folks rettigheder,” forklarer IWGIA’s direktør Julie Koch.

Fem fakta om oprindelige folk

  • Der lever mellem 370 og 500 millioner oprindelige folk på jorden, spredt udover 90 lande
  • Oprindelige folk udgør under 5 % af verdens befolkning, men omkring 15 % af de fattigste
  • Oprindelige folk taler langt størstedelen af de cirka 7.000 sprog som tales i verden, og de udgør cirka 5.000 forskellige kulturer
  • Oprindelige folk kontrollerer cirka 50 % af jordens landmasse, men juridisk har de kun jordrettighederne til 10 % af den
  • I 2017 udgjorde oprindelige folk omkring halvdelen af alle dræbte miljø- og menneskerettighedsforkæmpere på verdensplan

For mere information eller interviews, kontakt Presse- og kommunikationsansvarlig i IWGIA; Bue Heckmann på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 5373 2843

Om IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - er en global menneskerettigheds-organisation, der er dedikeret til at fremme, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder.

Indigenous World

IWGIA's globale rapport, the Indigenous World, giver et overblik over situationen for oprindelige folk i hele verden. Download her.

Kontakt IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3. sal
DK 1422 København 
Danmark
Telefon: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Information: Vi bruger cookies og tilsvarende teknologier

Læs mere

Jeg accepterer