• Hjem
  • Oprindelige folks betydning anerkendes af verdens største klimafond

Oprindelige folks betydning anerkendes af verdens største klimafond

Danmark og IWGIA har været stærkt medvirkende til, at Den Grønne Klimafond for nyligt vedtog en politik, der sikrer, at oprindelige folk fremover inddrages og høres når milliarder af kroner hvert år uddeles til klimaprojekter i udviklingslande. ”Et kæmpe skridt fremad for oprindelige folk” udtaler Seniorrådgiver Kathrin Wessendorf fra IWGIA.

I 2020 har Den Grønne Klimafond planer om at støtte klimaprojekter i udviklingslande for over 100 milliarder kroner, men selvom de fleste af disse projekter foregår i oprindelige folks baghave, har de ofte haft begrænset - hvis nogen - indflydelse på projekternes udformning. I sidste uge vedtog Fondens bestyrelse imidlertid enstemmigt en ”GCF Indigenous Peoples Policy” som skal vejlede Den Grønne Klimafond i beslutninger vedrørende oprindelige folk fremover. Gennem en række beskrevne principper skal projekters negative konsekvenser minimeres, mens oprindelige folks adgang og indflydelse på projekterne udformning og implementering fremover skal fremmes.

”Dette er et tegn på villighed fra Den Grønne Klimafond til at anerkende, respektere og fremme oprindelige folks rettigheder i klimainitiativer” udtaler Tunga Bhadra Rai, der kommer fra Nepals oprindelige folks Rai-samfund og samarbejder med IWGIA.

Langvarig indsats belønnes

I 2010 besluttede 197 lande at stifte Den Grønne Klimafond for at afbøde og tilpasse udviklingslande til konsekvenserne af klimaforandringerne ved at finansiere klimavenlige initiativer. Først i de seneste år er finansieringen fra rige lande kommet på plads, og i sidste uge blev over 6 milliarder kroner givet til 23 forskellige klimaprojekter.


IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) har observatørstatus i Den Grønne Klimafond og har siden 2016 samarbejdet med Danmarks Udenrigsministerium og oprindelige folk fra hele verden om at få inkluderet oprindelige folk i beslutningsprocesserne og få vedtaget en politik på området. Et arbejde der i sidste uge endeligt lykkedes til stor glæde for alle parter. Således tweetede Udenrigsministeriet efterfølgende;

”Congratulations to GCF (Den Grønne Klimafond, edit) with its first ambitious Policy on Indigenous Peoples, ensuring that climate activities are paying due attention #IndigenousPeoples . Thank you to @IWGIA for excellent cooperation leading to the adoption of the policy. #GreenClimateFund”

Oprindelige folk får indflydelse

Med Fondens vedtagelse af ”GCF Indigenous Peoples Policy” er der vedtaget en række principper om at respektere oprindelige folks rettigheder. Disse inkluderer bl.a. at oprindelige folk skal give frit, forudgående og informeret samtykke, inden projekterne vedtages, og at projekterne skal respektere oprindelige folks rettigheder til deres land, territorier og naturressourcer.


”Vedtagelsen af ”GCF Indigenous Peoples Policy” er et kæmpe skridt i den rigtige retning for oprindelige folk og deres rettigheder, men nu starter arbejdet med at sikre implementeringen af den” fortæller Kathrin Wessendorf, seniorrådgiver på klimaområdet for IWGIA, der deltog i det netop overståede bestyrelsesmøde.


I første omgang starter dette arbejde med at etablere en formel mekanisme i Den Grønne Klimafond, der skal være med til at sikre, at oprindelige folk bliver hørt. Derfor skal oprindelige folk fra Asien, Afrika, Sydamerika og Oceanien nu vælge fire repræsentanter til et råd, der fremover skal lede arbejdet med at sikre, at oprindelige folk bliver hørt og får indflydelse på projekternes udformning og implementering.


”Oprindelige folk lever ofte i meget sårbare økosystemer, der er udsat overfor klimaforandringer. Ved at inddrage dem og bruge deres viden i udformningen af projekterne, kan de blive en vigtig del af løsningen på de udfordringer hele verden står over for” slutter Kathrin Wessendorf.

Tags: Climate

Om IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - er en global menneskerettigheds-organisation, der er dedikeret til at fremme, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder.

Indigenous World

IWGIA's globale rapport, the Indigenous World, giver et overblik over situationen for oprindelige folk i hele verden. Download her.

Kontakt IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3. sal
DK 1422 København 
Danmark
Telefon: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Information: Vi bruger cookies og tilsvarende teknologier

Læs mere

Jeg accepterer